M2 M3 M4 M5 M6 M7 M6 M6 M6 M6 M6

 

Programy edukacyjne

 

Lekcja angielskiego z udziałem psa

 

We współpracy ze szkołą językową CENTROOM, opracowaliśmy program nauki języka angielksiego dla
dzieci z udziałem psa. Prezentujemy lekcję pokazową.

Zainteresowanych zajęciamy prosimy o kontakt : tel. 501 533 243

 



                        Program edykacyjny: "Nasz Przyjaciel Pies"

 

Proponujemy zajęcia edukacyjne z udziałem psów „Nasz Przyjaciel Pies” dla

 • Dzieci w wieku przedszkolnym
 • Dzieci w wieku wczesnoszkolnym ( klasy 0 – 3 )

Cele zajęć :  

 • Fizyczno- ruchowe
  • Rozwijanie motoryki dużej i  małej 
  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • Rozwijanie orientacji przestrzennej i równowagi
 • Psychiczno-emocjonalne
  • Rozwijanie komunikacji werbalnej uczestników zajęć
  • Ekspresja emocji, rozwijanie umiejętności kontroli nad własnymi emocjami
  • Rozwijanie umiejętności relaksu
  • Łagodzenie lęków i fobii
  • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi
  • Wywoływanie radosnego nastroju i ogólnego ożywienia 
 • Edukacyjne
  • rozwijanie koncentracji, pamięci i percepcji
  • Zwiększanie zasobu słownictwa i zdolności wypowiadania się
  • Poznawania nowych pojęć
  • Doskonalenie dostrzegania różnic i podobieństw
 • Motywacyjne społeczne 
  • rozwijanie  chęci brania udziału w zajęciach grupowych 
  • Motywacja do wykonywania ćwiczeń  i rozwiązywania  zadań 
  • Rozwijanie interakcji  w grupie i z terapeuta
  • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie 
 • Specyficzne cele edukacyjne  związane z udziałem w zajęciach psów
  • Poznanie  zasad zachowania się w obecności psów – w różnych sytuacjach
  • Poznanie zasad opieki nad psami
  • Poznanie  sposobów wykorzystania psów przez człowieka 
  • Uwrażliwienie dzieci na humanitarne traktowanie zwierząt

 
Bezpośredni kontakt z psem  ułatwia osiąganie celów zajęć.            
Dla każdej klasy można zorganizować tylko jedno spotkanie  lub  cykl kilku zajęć. 

 

Dla dzieci z klas 4 – 6 oraz dla młodzieży gimnazjalne proponujemy spotkania z psami, wykłady o tematyce kynologicznej