M2 M3 M4 M5 M6 M7 M6 M6 M6 M6 M6

 

Seminaria i odczyty

 

Przyjazna Strefa Dog’s Smile   organizuje cyklicznie , dla uczestników szkoleń psów i przedszkola dla szczeniąt, odczyty dotyczące budowania więzi z psem oraz poprawnego funkcjonowania psa w świecie ludzi .
Prowadzimy zajęcia seminaryjne dla   uczniów gimnazjów, liceów oraz studentów  uczelni wyższych we Wrocławiu

Bierzemy udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji poświęconych psom, edukacji  oraz dogo/kynoterapii.

Możemy zorganizować, na zlecenie indywidualne   , dla szkół, jednostek samorządu terytorialnego  oraz organizacji pozarządowych  : seminarium, wykład lub cykl zajęć dla miłośników psów od 5 do 85 roku życia.
Zapraszamy do współpracy